Kalmia angustifolia, photo taken by Dr.K.A.Kron
back to Phyllodoceae